Archive for september, 2009

I alle fall ikkje i Dagbladet

Fekk nett ein mail av ein amerikansk professor eg hadde kontakta angåande felt-øya mi. Han nemnde i ein bisetning at «det er no for gale med dei her tåregassbombene dei har fått over seg denne veka». Hæ??! Tåregassbomber?? Eg fekk aldeles sjokk. Men det står her:

http://allafrica.com/stories/200909221234.html

Kort fortalt: CCM er styrande parti på Zanzibar. Det er nytt val hausten 2010. For å behalde makta, må dei unngå at folk får høve til å stemme, for eit  fleirtal stemmer truleg på opposisjonen/ville stemt om dei hadde hatt høve. Dermed har styresmaktene innført eit system med ID-kort, alle må ha dette nye ID-kortet, og gå til stemmelokala og registrere seg – lenge før dei skal stemme. Utan ID-kort, inga registrering, ikkje lov å stemme. So då er det lett: berre ikkje gi folka ID-korta. Folk protesterer, demonstrerer over at korta vert haldne tilbake, og dermed ikkje får registrere seg til å stemme (på opposisjonen CUF). Ja, og det var der tåregassen kom inn i biletet.

Leave a comment »

«Tradisjoner til besvær»

Ja huff, det er uhøyrt! At turistar på Bali skal måtte forholde seg til lokale tradisjonar.

Også at dei lokale brukar so mykje pengar på desse heilt unyttige tradisjonane og seremoniane! Prøv å skrive ein artikkel om norske feiringar; 17.mai, jul, nyttår, påske, og sjå om det ikkje også der blir brukt ein del pengar. Og det er ikkje få hjå oss heller som sikkert seier kvart år at » nei me skulle kanskje moderere oss litt, alle desse julegåvene, og alt dette materielle..», men me gjer det vel stort sett ikkje.

http://fritanke.no/REPORTASJE/2009/Tradisjoner_til_besvar/

Leave a comment »